“BYPASS” Açık Çağrı ve Arkitera Sehayat Bursu 2013 İptal Edildi

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından üçüncü kez verilmesi planlanan Arkitera Seyahat Bursu 2013 ve ARKIMEET 2013’ün teması “BYPASS”ın irdelenmesinin beklendiği Açık Çağrı’nın iptal edilmesine karar verildi.

Gezi Parkı olayları sonrasında gündemin parka ve protestolara yoğunlaşması nedeniyle tüm projelerde olduğu gibi ARKIMEET 2013’te de bir duraksama dönemine girildi. Her ne kadar nitelikli başvurular alınmış olsa da geçen senelere göre başvuruların sayısında büyük bir düşüş oldu. Başvuruların pek çoğu kendi içinde nitelikli bulundu ancak tüm başvurular bir bütün olarak incelendiğinde çeşitliliğin zayıf olduğu görüldü. Tüm bu sebeplerden ötürü bu sene Arkitera Seyahat Bursu’nun verilmemesi kararlaştırıldı.

ARKIMEET 2013’ün teması “BYPASS” olarak belirlendikten sonra temanın derinleştirilmesi amacıyla bir Açık Çağrı yapıldı. Ancak Arkitera Seyahat Bursu’yla benzer şekilde Açıkı Çağrı için de beklendiği ölçüde başvuru alınmadı. Sonuç olarak Açık Çağrı’da gelen başvuruların en azından şu anda rafa kaldırılmasının uygun olduğu düşünüldü.

Arkitera Seyahat Bursu 2013 ve “BYPASS” Açık Çağrı başvuru sahiplerinin tümüne çok teşekkür ediyoruz. Gerekçilerini ifade etmeye çalıştığımız bu kararı anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz.

ARKIMEET 2013 Ekibi

Arkitera Seyahat Bursu Üçüncü Kez Sahibini Arıyor!

Başvuru yapacakların ARKIMEET 2013’ün teması olan “BYPASS” konusuyla ilgili olarak iki haftalık bir rota geliştirmeleri bekleniyor. Rota kurgulanırken Türkiye’deki “BYPASS” noktalarının ya da “BYPASS” uygulanması gereken noktaların yoğunluğu göz önüne alınarak bir program belirlenmesi arzulanıyor.

Katılım Şartları

Seyahat Bursu 20 – 25 yaş arasındaki mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarının katılımına açık olacak.

Başvuru yapacak adaylardan beklenenler öncelikli olarak şunlar:

-ARKIMEET 2013’ün teması olan “BYPASS” konusunu açılımlarıyla birlikte değerlendirerek kentle olan ilişkisini çözümlemeleri,

-İki haftalık bir rota belirlemeleri,

-Özellikle, belirleyecekleri rotayla temanın bütünleşik olması bekleniyor.

-Ayrıca “BYPASS” temasının bir üst başlık olarak algılanması gerekmektedir. Adaylar bir alt kavram bağlamında konuyu açarak geliştirebilirler. Örneğin, “Hiç Kar Yağmayan Kentlerdeki Otobüs Durakları Üzerinden ‘BYPASS’ı Kavramak” gibi.

Başvuru – Değerlendirme – İstenenler

Başvurular, internet üzerinden yapılacaktır. Rotayı ve rotanın “BYPASS” temasıyla olan ilişkisini içeren mecra (blog gibi) ve diğer sosyal medya araçlarını barındıran “about me” profiliniseyahatbursu@arkitera.com email adresine yollanması gerekmektedir.

Ayrıca başvuruyla birlikte adayların:

-Kullandıkları tüm sosyal medya araçlarının linklerini (Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, Foursquare),

-Yazdığı blog(lar)ın linkleri,

-Ve son olarak eğer varsa kişisel web sitesinin linkini yine aynı başvuru sırasında iletmeleri istenmektedir.

Ön eleme yapıldıktan sonra, ikinci aşamaya geçen 10 kişi, Arkitera Mimarlık Merkezi’nde projelerinin sunumunu gerçekleştirecektir. Sunumlar 30 dakika ile sınırlı olup, yapılan son değerlendirme sonrasında kazanan açıklanacak

Kazanan aday, iki hafta boyunca Türkiye’de seçmiş olduğu şehirlerde kendi belirlediği rotaya göre hareket edecek ve yine “BYPASS” temasıyla ilgili yazı yazıp, fotoğraf çekecek. Kazanan kişiden seyahati sırasında, sosyal medya araçlarını -özellikle de Foursquare- aktif olarak kullanması bekleniyor.

Takvim

Arkitera Seyahat Bursu 2013’ün İlanı: 6 Mayıs 2013 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2013 saat 23:59’a kadar

Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 19 Temmuz 2013 Pazartesi

Sunumlar: 26 Temmuz 2013 Pazartesi

Kazananın Duyurulması: 29 Temmuz 2013 Çarşamba

Seyahat Aralığı: 1 Ağustos 2013 – 15 Eylül 2013

Arkitera Seyahat Bursu 2013’ün sunumu ARKIMEET 2013 kapsamında 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

ARKIMEET 2013’ün Teması “BYPASS” Olarak Belirlendi

ARKIMEET 2013, kentlere odaklanıyor. “Mimarlar İstanbul’da Buluşuyor” sloganıyla yola çıkılan etkinlikte tema “Bypass” olarak belirlendi. Yerel ve küresel anlamda kente ve kentliye dair sorunların ve bu sorunlara cevap olarak üretilen çözümlerin ele alınacağı etkinlikte pek çok başka konu da masaya yatırılacak. En küçük ölçekten, kent ve hatta dünya ölçeğine uzanan farklı olguların ele alınacağı konferans ve panellerde hem pratik hem de teorik anlamda muhtelif kavramlar irdelenerek kent ve mimarinin ilişkisi analiz edilecek, aynı zamanda çeşitli sorulara cevaplar aranacak… Kentlere yapılan müdahaleler sürdürülebilir ve yenilenebilir kılınamazken mimarlar neler düşünüyor? Kamusal mekânlar, ulaşımla ilgili stratejiler, kent içi alanlar tutarsız yaklaşımlarla ‘kestirmeden’ planlanırken yapılan sözde sıhhileştirmeler geri dönülemez hastalıklı sonuçlara gebe olmakta. Kentli bireylerin ve özellikle de mimar ve diğer ilgili meslek profesyonellerinin dahil olamadığı, göz ardı edildiği ya da atlandığı süreçlerde ortaya çıkan kısa devrelerin sorumlularını bulmak çok da zor değil. Ya gerçek çözümler? Peki kuralları, çözümleri ve hatta sorunları belirleyen iktidar sahipleri bireylerin oyun alanı olan kentlerden kimleri / neleri bertaraf ediyor; sorunları, arızaları, sokak köpeklerini ya da kentli bireyleri?