Cem Dinlenmiş “BYPASS”ı Çiziyor!

ARKIMEET 2013, mimarların buluşması için kurgulanmış bir platform olarak öne çıkıyor. Etkinlik bağlamında kent, kentli ve yapılı çevrenin bütününü mimarlık çatısı altında, ancak disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilecek. Tema olarak belirlenen “BYPASS”ın muhtelif açılımlara gebe olması amaçlanıyor. Yapılacak ön etkinliklerin yanı sıra etkinlikte planlanan organizasyon dahilinde pek çok meslek profesyonelinin konuyla ilgili görüşlerine başvurulacak. Kent konusuna kafa yoran kimselerin yorumlarıyla temanın ve organizasyonun derinlik kazanacağı ve olgunlaşacağı düşünülüyor.

Türkiye ve dünyadaki farklı durumları tespit ederek kendine özgü çizimleriyle ifade eden Cem Dinlenmiş, ARKIMEET 2013 tema metnini yorumlarak yarataacğı görsel bir ürünle konunun gelişimine katkıda bulunuyor. İstanbul özelinde yapılı çevre ve ulaşım konularını tek bir potada eriterek kentte yüzleşmek zorunda kalınan “kestirme”den geçici çözümler, bürokrasinin derman olamadığı çaresizlikler ve İstanbul’da kentli olmanın zorlukları gibi hususları ARKIMEET 2013’ün etki alanıyla paylaşıyor.

ARKIMEET 2013’ün teması “BYPASS” metine buradan ulaşabilirsiniz.
Cem Dinlenmiş hakkında detaylı bilgi için: http://www.cemdinlenmis.com

ARKIMEET 2013 Bir Açık Çağrı ile “BYPASS”a Davet Ediyor!

ARKIMEET 2013 kapsamında düzenlenen ön etkinliklerden biri olan Açık Çağrı BYPASS temasını ele alacak.

Etkinlik programı ve ön etkinlikler dahilinde temanın tüm boyutlarıyla tartışılmasının hedeflendiği ARKIMEET 2013 kapsamında bir de açık çağrı yapılıyor. Tema metninde sözü edilen noktalarla ilintili olarak ortaya çıkarılacak her türlü çalışma, etkinlik kapsamında düzenlenecek bir oturumla ele alınacak. Her hangi bir sınırlama olmadan her disiplinden öğrenci, akademisyen ve profesyonelin başvurusuna açık olacak açık çağrının temel amacı ise konunun daha geniş bir zeminde tartışılmasına olanak sağlamak.

Tema metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru – Değerlendirme – İsteneneler

Başvurularda kente dair temayla ilişkili değerlendirmeler yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda kentin “BYPASS” noktalarından biri olduğu düşünülen alanlardan birine dair durum tespitlerini ifade eden metinlerle başvurulabileceği gibi kente yeni bir “BYPASS” önermek de mümkün. Ortaya çıkarılacak ürünler metin, görsel malzeme, model gibi farklı ifade tekniklerini içerebilir.

-Kent ölçeğinde yapılan “BYPASS”ları tespit eden,
-Yeni “BYPASS” noktalarını araştıran,
-“BYPASS”ı bir yöntem olarak tartışan,
-Kentli gözünden “BYPASS”ları irdeleyen ürünler beklenmektedir.

Açık çağrıya yapılacak başvuruları Arkitera Mimarlık Merkezi değerlendirilecektir. Başvuruların yüksek çözünürlüklü görsel (kolaj, fotoğraf, model vs.) ağırlıklı olması tercih sebebidir. Başvuruda teslim edilecek sunumda kullanılacak görsel sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak sunum süresi 10 dakikayı aşmamalıdır. Başvurularınızı bypass@arkitera.com adresine gönderebilirsiniz.

Başvuru kapsamında gönderilecek çalışma taslak şeklinde olabilir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde seçilen çalışmaların sahiplerinden 2 Eylül 2013 tarihine kadar sunumlarını geliştirmesi istenecektir.

Takvim

ARKIMEET 2013 Açık Çağrı İlanı: 08Mayıs 2013 Çarşamba

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2013 Pazartesi saat 17:00’a kadar

Sonuçlarının Açıklanması: 23 Temmuz 2013 Cuma

Sunumların Son Halinin Teslim Edilmesi: 20 Eylül 2013 Pazartesi

ARIMEET 2013 Açık Çağrı dahilinde seçilen başvuruların sunulması için  tarihlerinde İstanbul, Haliç Kongre Merkezi’ nde yapılacak ARKIMEET 2013 etkinliğinde bir oturum yapılacaktır.