ARKIMEET 2014 Hazırlıkları Başladı

Bu sene 19-20 Kasım 2014 tarihleri arasında Four Seasons Hotel The Bosphorus’ta ikincisi düzenlenecek olan ARKIMEET, Türkiye’nin mimarlık alanındaki en önemli buluşma platformu olarak hayata geçiriliyor.

“ARCHITECTS MEET in ISTANBUL” sloganıyla düzenlenen etkinlikte ulusal ve uluslararası konferans ve paneller izleyicilerle buluşuyor, ödül programlarıyla fiziksel çevrenin niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlar onurlandırılıyor.

Etkinlik ve ödüllerin yanısıra katılımcılar arasında birebir ilişkilerin kurulması için fırsatların sunulması ve uygun buluşma ortamlarının yaratılması ARKIMEET’in esas hedeflerden biri.

 

 

“BYPASS” Açık Çağrı ve Arkitera Sehayat Bursu 2013 İptal Edildi

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından üçüncü kez verilmesi planlanan Arkitera Seyahat Bursu 2013 ve ARKIMEET 2013’ün teması “BYPASS”ın irdelenmesinin beklendiği Açık Çağrı’nın iptal edilmesine karar verildi.

Gezi Parkı olayları sonrasında gündemin parka ve protestolara yoğunlaşması nedeniyle tüm projelerde olduğu gibi ARKIMEET 2013’te de bir duraksama dönemine girildi. Her ne kadar nitelikli başvurular alınmış olsa da geçen senelere göre başvuruların sayısında büyük bir düşüş oldu. Başvuruların pek çoğu kendi içinde nitelikli bulundu ancak tüm başvurular bir bütün olarak incelendiğinde çeşitliliğin zayıf olduğu görüldü. Tüm bu sebeplerden ötürü bu sene Arkitera Seyahat Bursu’nun verilmemesi kararlaştırıldı.

ARKIMEET 2013’ün teması “BYPASS” olarak belirlendikten sonra temanın derinleştirilmesi amacıyla bir Açık Çağrı yapıldı. Ancak Arkitera Seyahat Bursu’yla benzer şekilde Açıkı Çağrı için de beklendiği ölçüde başvuru alınmadı. Sonuç olarak Açık Çağrı’da gelen başvuruların en azından şu anda rafa kaldırılmasının uygun olduğu düşünüldü.

Arkitera Seyahat Bursu 2013 ve “BYPASS” Açık Çağrı başvuru sahiplerinin tümüne çok teşekkür ediyoruz. Gerekçilerini ifade etmeye çalıştığımız bu kararı anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz.

ARKIMEET 2013 Ekibi

Cem Dinlenmiş “BYPASS”ı Çiziyor!

ARKIMEET 2013, mimarların buluşması için kurgulanmış bir platform olarak öne çıkıyor. Etkinlik bağlamında kent, kentli ve yapılı çevrenin bütününü mimarlık çatısı altında, ancak disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilecek. Tema olarak belirlenen “BYPASS”ın muhtelif açılımlara gebe olması amaçlanıyor. Yapılacak ön etkinliklerin yanı sıra etkinlikte planlanan organizasyon dahilinde pek çok meslek profesyonelinin konuyla ilgili görüşlerine başvurulacak. Kent konusuna kafa yoran kimselerin yorumlarıyla temanın ve organizasyonun derinlik kazanacağı ve olgunlaşacağı düşünülüyor.

Türkiye ve dünyadaki farklı durumları tespit ederek kendine özgü çizimleriyle ifade eden Cem Dinlenmiş, ARKIMEET 2013 tema metnini yorumlarak yarataacğı görsel bir ürünle konunun gelişimine katkıda bulunuyor. İstanbul özelinde yapılı çevre ve ulaşım konularını tek bir potada eriterek kentte yüzleşmek zorunda kalınan “kestirme”den geçici çözümler, bürokrasinin derman olamadığı çaresizlikler ve İstanbul’da kentli olmanın zorlukları gibi hususları ARKIMEET 2013’ün etki alanıyla paylaşıyor.

ARKIMEET 2013’ün teması “BYPASS” metine buradan ulaşabilirsiniz.
Cem Dinlenmiş hakkında detaylı bilgi için: http://www.cemdinlenmis.com

ARKIMEET 2013 Bir Açık Çağrı ile “BYPASS”a Davet Ediyor!

ARKIMEET 2013 kapsamında düzenlenen ön etkinliklerden biri olan Açık Çağrı BYPASS temasını ele alacak.

Etkinlik programı ve ön etkinlikler dahilinde temanın tüm boyutlarıyla tartışılmasının hedeflendiği ARKIMEET 2013 kapsamında bir de açık çağrı yapılıyor. Tema metninde sözü edilen noktalarla ilintili olarak ortaya çıkarılacak her türlü çalışma, etkinlik kapsamında düzenlenecek bir oturumla ele alınacak. Her hangi bir sınırlama olmadan her disiplinden öğrenci, akademisyen ve profesyonelin başvurusuna açık olacak açık çağrının temel amacı ise konunun daha geniş bir zeminde tartışılmasına olanak sağlamak.

Tema metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru – Değerlendirme – İsteneneler

Başvurularda kente dair temayla ilişkili değerlendirmeler yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda kentin “BYPASS” noktalarından biri olduğu düşünülen alanlardan birine dair durum tespitlerini ifade eden metinlerle başvurulabileceği gibi kente yeni bir “BYPASS” önermek de mümkün. Ortaya çıkarılacak ürünler metin, görsel malzeme, model gibi farklı ifade tekniklerini içerebilir.

-Kent ölçeğinde yapılan “BYPASS”ları tespit eden,
-Yeni “BYPASS” noktalarını araştıran,
-“BYPASS”ı bir yöntem olarak tartışan,
-Kentli gözünden “BYPASS”ları irdeleyen ürünler beklenmektedir.

Açık çağrıya yapılacak başvuruları Arkitera Mimarlık Merkezi değerlendirilecektir. Başvuruların yüksek çözünürlüklü görsel (kolaj, fotoğraf, model vs.) ağırlıklı olması tercih sebebidir. Başvuruda teslim edilecek sunumda kullanılacak görsel sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak sunum süresi 10 dakikayı aşmamalıdır. Başvurularınızı bypass@arkitera.com adresine gönderebilirsiniz.

Başvuru kapsamında gönderilecek çalışma taslak şeklinde olabilir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde seçilen çalışmaların sahiplerinden 2 Eylül 2013 tarihine kadar sunumlarını geliştirmesi istenecektir.

Takvim

ARKIMEET 2013 Açık Çağrı İlanı: 08Mayıs 2013 Çarşamba

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2013 Pazartesi saat 17:00’a kadar

Sonuçlarının Açıklanması: 23 Temmuz 2013 Cuma

Sunumların Son Halinin Teslim Edilmesi: 20 Eylül 2013 Pazartesi

ARIMEET 2013 Açık Çağrı dahilinde seçilen başvuruların sunulması için  tarihlerinde İstanbul, Haliç Kongre Merkezi’ nde yapılacak ARKIMEET 2013 etkinliğinde bir oturum yapılacaktır.

Arkitera Seyahat Bursu Üçüncü Kez Sahibini Arıyor!

Başvuru yapacakların ARKIMEET 2013’ün teması olan “BYPASS” konusuyla ilgili olarak iki haftalık bir rota geliştirmeleri bekleniyor. Rota kurgulanırken Türkiye’deki “BYPASS” noktalarının ya da “BYPASS” uygulanması gereken noktaların yoğunluğu göz önüne alınarak bir program belirlenmesi arzulanıyor.

Katılım Şartları

Seyahat Bursu 20 – 25 yaş arasındaki mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarının katılımına açık olacak.

Başvuru yapacak adaylardan beklenenler öncelikli olarak şunlar:

-ARKIMEET 2013’ün teması olan “BYPASS” konusunu açılımlarıyla birlikte değerlendirerek kentle olan ilişkisini çözümlemeleri,

-İki haftalık bir rota belirlemeleri,

-Özellikle, belirleyecekleri rotayla temanın bütünleşik olması bekleniyor.

-Ayrıca “BYPASS” temasının bir üst başlık olarak algılanması gerekmektedir. Adaylar bir alt kavram bağlamında konuyu açarak geliştirebilirler. Örneğin, “Hiç Kar Yağmayan Kentlerdeki Otobüs Durakları Üzerinden ‘BYPASS’ı Kavramak” gibi.

Başvuru – Değerlendirme – İstenenler

Başvurular, internet üzerinden yapılacaktır. Rotayı ve rotanın “BYPASS” temasıyla olan ilişkisini içeren mecra (blog gibi) ve diğer sosyal medya araçlarını barındıran “about me” profiliniseyahatbursu@arkitera.com email adresine yollanması gerekmektedir.

Ayrıca başvuruyla birlikte adayların:

-Kullandıkları tüm sosyal medya araçlarının linklerini (Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, Foursquare),

-Yazdığı blog(lar)ın linkleri,

-Ve son olarak eğer varsa kişisel web sitesinin linkini yine aynı başvuru sırasında iletmeleri istenmektedir.

Ön eleme yapıldıktan sonra, ikinci aşamaya geçen 10 kişi, Arkitera Mimarlık Merkezi’nde projelerinin sunumunu gerçekleştirecektir. Sunumlar 30 dakika ile sınırlı olup, yapılan son değerlendirme sonrasında kazanan açıklanacak

Kazanan aday, iki hafta boyunca Türkiye’de seçmiş olduğu şehirlerde kendi belirlediği rotaya göre hareket edecek ve yine “BYPASS” temasıyla ilgili yazı yazıp, fotoğraf çekecek. Kazanan kişiden seyahati sırasında, sosyal medya araçlarını -özellikle de Foursquare- aktif olarak kullanması bekleniyor.

Takvim

Arkitera Seyahat Bursu 2013’ün İlanı: 6 Mayıs 2013 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2013 saat 23:59’a kadar

Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 19 Temmuz 2013 Pazartesi

Sunumlar: 26 Temmuz 2013 Pazartesi

Kazananın Duyurulması: 29 Temmuz 2013 Çarşamba

Seyahat Aralığı: 1 Ağustos 2013 – 15 Eylül 2013

Arkitera Seyahat Bursu 2013’ün sunumu ARKIMEET 2013 kapsamında 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

ARKIMEET 2013’ün Teması “BYPASS” Olarak Belirlendi

ARKIMEET 2013, kentlere odaklanıyor. “Mimarlar İstanbul’da Buluşuyor” sloganıyla yola çıkılan etkinlikte tema “Bypass” olarak belirlendi. Yerel ve küresel anlamda kente ve kentliye dair sorunların ve bu sorunlara cevap olarak üretilen çözümlerin ele alınacağı etkinlikte pek çok başka konu da masaya yatırılacak. En küçük ölçekten, kent ve hatta dünya ölçeğine uzanan farklı olguların ele alınacağı konferans ve panellerde hem pratik hem de teorik anlamda muhtelif kavramlar irdelenerek kent ve mimarinin ilişkisi analiz edilecek, aynı zamanda çeşitli sorulara cevaplar aranacak… Kentlere yapılan müdahaleler sürdürülebilir ve yenilenebilir kılınamazken mimarlar neler düşünüyor? Kamusal mekânlar, ulaşımla ilgili stratejiler, kent içi alanlar tutarsız yaklaşımlarla ‘kestirmeden’ planlanırken yapılan sözde sıhhileştirmeler geri dönülemez hastalıklı sonuçlara gebe olmakta. Kentli bireylerin ve özellikle de mimar ve diğer ilgili meslek profesyonellerinin dahil olamadığı, göz ardı edildiği ya da atlandığı süreçlerde ortaya çıkan kısa devrelerin sorumlularını bulmak çok da zor değil. Ya gerçek çözümler? Peki kuralları, çözümleri ve hatta sorunları belirleyen iktidar sahipleri bireylerin oyun alanı olan kentlerden kimleri / neleri bertaraf ediyor; sorunları, arızaları, sokak köpeklerini ya da kentli bireyleri?

“Sadece sponsor olmak ya da stand beni kesmiyor”

Müşterilerimizden böyle düşünenler olduğunu da biliyoruz ve ARKIMEET’te bu bilinçle ilerleyeceğiz.

Bunun için bizim de müşterilerimizden beklentilerimiz var, bu beklentilerimiz sizler için de uygunsa hemen bizimle iletişime geçin.

ARKIMEET kimin?

ARKIMEET Arkitera’nın. Arkitera bünyesinde üç kurum bulunduruyor.

  • Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ
  • Arkitera Fuarcılık AŞ
  • Arkitera Eğitim Merkezi Ltd.Şti.

ARKIMEET’i Arkitera Mimarlık Merkezi yürütüyor. Ancak ülkemizde geçerli olan fuarcılık kanunları gereği ARKIMEET’in sahibi, tedarikçilerin fatura keseceği; size gelen faturalarda görünecek Arkitera Fuarcılık AŞ olacak.

Bugün itibariyle Arkitera Fuarcılık AŞ’nin %99 hissesi Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ’ye aittir.

ARKIMEET arşivi

Dedik ya,10 yılın sonunda yenileniyoruz. Peki eski çalışmalarımız, web sitemiz ne olacak?  Türkiye’nin belki de en uzun soluklu mimarlık etkinliğiyle ilgili tüm bilgilere eski ARKIMEET web sitesinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bunun için buraya tıklamanız yeterli.

ARKIMEET neydi ne oluyor?

2003 yılında aşağıdaki tanımla başladığımız ARKIMEET’i tam 10 yıl sonra dönüştürerek yeniden sektörle buluşturuyoruz.

ARKIMEET, dünya çapında ünlü mimarlarınTürkiye’ye davet edilerek işlerini ve mimarlıkla ilgili görüşlerini profesyoneller, akademisyenler ve öğrenciler ile paylaşmalarını sağlayan ve Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından organize edilen konferanslar serisidir.
İstanbul gibi özgün bir dünya kentinin evsahipliğini yaptığı ARKIMEET konferanslarının, her yıl sponsorların desteği ile düzenli olarak gerçekleştirilmesine çalışılmakta; dünyadaki mimarlık ve tasarım gündeminin İstanbul ve Türkiye’deki ortama taşınmasına katkıda bulunulmaktadır.

ARKIMEET’in tanımını böyle yaptık 10 yıl boyunca. Bugün ise yeni ARKIMEET’i size şu tanımla sunuyoruz.

ARKIMEET mimarları ve yapı sektörünü bir araya getirmeyi amaçlayan buluşmalar serisidir.

“ARCHITECTS MEET in ISTANBUL” sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte ulusal ve uluslararası konferans ve paneller düzenlenecek, ödül programlarıyla fiziksel çevrenin niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlar onurlandırılacaktır.
Etkinlik ve ödüllerin yanısıra katılımcılar arasında birebir ilişkilerin kurulması için fırsatların sunulması ve uygun buluşma ortamlarının yaratılması esas hedeflerden biridir.